Mokré lakování v monitorovaných halách v Plzni

K dokonalé aplikaci barev používáme vysokotlaká bezvzduchová zařízení, kdy lakujeme ve velkokapacitní lakovací hale, kde udržujeme stálou teplotu a vlhkost k bezchybnému dodržení technologických postupů.


Přijedeme, kam je potřeba.

Lakování jsme schopni realizovat i na vašem pracovišti či externí zakázce. Mobilní PkO jsou nedílnou součástí naší firmy, přeci jen potrubí či podzemní nádrže by se asi těžko demontovali a převáželi. Náročné pískování či nástřiky a nátěry kovů z lešení, plošin, žebříků nebo i za pomoci horolezecké techniky pro nás nejsou problém. Vlastní lešení si přivezeme i postavíme.


Korozní prostředí od C1 přes CX až po Im4

Žádné korozní prostředí pro nás není výzvou. Máme dlouholeté zkušenosti například s PkO pro trvalý styk s benzínem, naftou, oleji, vodou či půdou.

Šest základních prostředí (agresivit atmosfér)
 • C1: velmi nízká korozní agresivita (interiér)
 • C2: nízká korozní agresivita (atmosféry s nízkým znečištěním, např. venkovské oblasti)
 • C3: střední korozní agresivita (atmosféry se střední úrovní znečištění, např. městské a průmyslové oblasti)
 • C4: vysoká korozní agresivita (průmyslové a přímořské prostředí se střední salinitou)
 • C5: velmi vysoká korozní agresivita (průmyslové oblasti s vysokou vlhkostí a agresivní atmosférou, např. pobřežní oblasti s vysokou salinitou)
 • CX: extrémní korozní agresivita (přímořské oblasti s vysokou salinitou a průmyslové oblasti s extrémní vlhkostí a agresivní atmosférou, subtropické a tropické atmosféry)
Pro části pod hladinou a uložené v půdě:
 • Im1: sladká voda
 • Im2: mořská nebo brakická voda (bez katodové ochrany)
 • Im3: půda
 • Im4: mořská nebo brakická voda (s katodovou ochranou)
Ke každému prostředí jsou přiděleny čtyři požadované „životnosti nátěru“:
 • L = nízká: do 7 let
 • M = střední: od 7 do 15 let
 • H = vysoká: od 15 do 25 let
 • VH = velmi vysoká: 25 let a více

Je třeba mít na paměti, že uvedené životnosti nátěru slouží pouze jako pomocné kritérium pro volbu vhodného nátěrového systému. Nejsou spojeny s životností konstrukce! Ta je ovlivněna mnoha vnějšími vlivy:

 • korozní agresivita prostředí, jakému prostředí bude díl vystaven
 • působení chemikálií, mechanické namáhaní apod.
 • samotná konstrukce, zamezení vzniku míst s vyšší kondenzací či nižší vrstvou laku (např. ostré hrany)
 • povrchová předúprava: volba dle požadavků životnosti a kontrola jejího správného provedení
 • nátěrový systém, volba počtu a síly vrstev pro dosažení dostatečné ochrany pro dané prostředí, kontrola správné aplikace a vytvrzení
 • program údržby během životnosti celého systému

Pískování v naší pískovně

Tuto stežejní část, jenž ovlivní celkovou životnost díla, provádíme výhradně sami. V naší pískovně v Plzni, kde si každý výrobek před lakováním připravíme, tak, aby čistotou i drsností povrchu odpovídal požadovaným standardům pro daný nátěrový systém. Tím je docíleno nejvyšší možné kvality.


PEMEX-ivp ...když i na detailu záleží...

Naše firma se specializuje na antikorozní povrchové úpravy kovů a ocelových konstrukcí už více jak 30 let. Provádíme následující PKO: pískování, tryskání, metalizaci-šopování, zinkování, barvení a vysokotlaké lakování. Otryskáním také renovujeme kamenné a žulové stavby.